IT WORKS !

ИТ Решения

...
...
...

ИТ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ

Спецификации и Документация

  • проучване на нужди и анализация
  • софтуерен и системен дизайн
  • софтуерна документация
  • намиране на проблеми и анализ на подлежащи проблеми

Full-Stack Разработка

  • имплементация с множество програмни езици, framework-ове, инструменти и тн. по Ваш избор
  • unit, интеграция, системна, потребителски интерфейс и e2e автоматизирана тестинг имплементация
  • Опит с всяка RDBMS

DevOps и SysOps

  • изграждане на DevOps канали в CI/CD
  • инфраструктура под формата на код с Terraform
  • създаване на среди и менежиране на конфигурации

Контакти