IT WORKS !

Решения

...
...
...

ИТ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ

Допълващи решенията ни ИТ консултации и услуги

  • по създаването на CMS+ сайтовете
  • по създаването на частната ви облачна инфраструктурач
  • по създаването на мониторинг и алармиращите ви системи
  • по спецификацията и изграждането на вашите Решения

Full-Stack Разработка

  • имплементация с множество програмни езици, framework-ове, инструменти и тн. по Ваш избор
  • unit, интеграция, системна, потребителски интерфейс и e2e автоматизирана тестинг имплементация
  • Опит с всяка RDBMS

DevOps и SysOps

  • изграждане на DevOps автоматизации в CI/CD
  • инфраструктура с код (IAC) с Terraform
  • създаване на среди и управление на конфигурации

Контакти