IT WORKS !

IT Ratkaisut

...
...
...

IT PALVELUT

Dokumentointi

  • vaatimusten keräily & analyysi
  • sovellus- ja järjestelmäsuunnittelu
  • sovellusdokumentointi
  • ongelmien selvittelyt ja juurisyytutkimukset

Full-Stack Kehitystä

  • implementointi eri ohjelmistokielillä, framework:eilla ja työkaluilla
  • yksikkö-, integraatio-, järjestelmä-, käyttöliittymä ja e2e automaaattitestit
  • Relaatiotietokantojen sovelluskehitystä

DevOps & SysOps

  • DevOps putkien rakentamista CI/CD:ssä
  • infrastruktuuri koodina toteutukset Terraform:illa
  • ympäristöjen provisionti & konfiguroinnin hallinta

Yhteystiedot